Är EU på väg att bli Europas Förenta Stater?

21 Dec

EU-kritiker har länge varnat för att EU är på väg att bli en ny superstat likt USA. Kritiken har svalnat med åren men har under senare tid blossat upp igen. Herman Van Rompuy, president i Europeiska rådet, har gått ut och bekräftat att EU: s mål är att i framtiden förena hela Europa i en stat. Han riktar också stark kritik mot EU-kritiker och anser att det är dem som är det största hotet mot fred. Han säger att det både är en illusion och en lögn att länder kan stå själva. Van Rompuy sade också att eftersom det går så bra med euron, den globala valutan i Europa, så finns det inget som talar för att en superstat inte skulle fungera.[1]

Inom EU finns det även personer som riktar kritik mot att EU skulle bli en superstat. Den som står alla längst fram i spetsen är Nigel Farage. Farage är medlem i det europeiska parlamentet samt tidigare ledare för United Kingdom Independence Party (UKIP), ett konservativt parti. Efter Van Rompuys tal höll Farage ett tal där han riktade stark kritik mot de ledande inom EU. Han kritiserar bland annat EU för att jobba för att minska demokratin i medlemsländerna. Han kritiserar också Van Rompuys uttalande om att euron har fungerat bra, och pekar på Grekland som redan har haft ekonomiska problem, och Spanien och Portugal som kommer att få det inom en snar framtid. Om Spaniens ekonomi skulle haverera skulle ett stödpaket, sju gånger så stort som det Irland fick, behövas. En summa pengar som EU i nuläget inte kan betala. [2]

I Sverige har vi idag ingen debatt om EU. De flesta Svenska medborgare vet säkert inte ens om att vi har en president i Europa som bestämmer mer över oss än vad vår egen statsminister gör. Det sägs att de små länderna skulle få mer att säga till om en superstat skulle etableras men det tror jag inte ett dugg på. Länder som Tyskland och Frankrike kommer att ha exakt lika mycket makt och inflytande medan mindre länder får allt mindre. För att rösta igenom förslag i parlamentet krävs en kvalificerad majoritet vilket gör att större länder har mer makt än vad mindre länder har. [3]

Det är idag väldigt svårt för en enskild individ att kunna påverka EU, om en superstat skulle inrättas skulle det bli ännu svårare. Inom EU har vi personer som inte är folkvalda som bestämmer så oerhört mycket, vilket i min mening är fel. Parlamentet har även fått mindre inflytande och det krävs idag så pass många namnteckningar för att ett initiativ från en medborgare ska antas att det inte är troligt att det kommer att hända. Man bör komma ihåg att EU alltid har handlat om pengar. Det började med kol- och stålunionen och fortsatte med Europeiska ekonomiska gemenskapen. Det viktigaste har alltid varit att underlätta handel medan den sociala aspekten har kommit i andra hand.

Jag är övertygad om att en EU-stat inte kommer att fungera med tanke på de kulturella skillnader som finns. Berövandet av sin etnicitet skulle föra fram etnocentriska tankar i staten. Detta skulle kunna leda till ett inbördeskrig mellan olika områden.

Jag tycker att EU har tagit många steg för att bli en stat: egen flagga, egen nationalsång, en president, ett parlament, en grundlag, en valuta samt ett lagsystem som står över alla nationella lagar.

Om EU lyckas hantera problemet med Greklands ekonomi samt undvika problem i Spanien och Portugal så tror jag att deras nästa steg blir att samordna staternas finanspolitik i ett försök att undvika nya liknande kriser. Bit efter bit kommer staterna att försvinna och det kan bara sluta på två sätt: Att staternas suveränitet försvinner eller att EU kollapsar.

Av: Anton Nilsson

Advertisements

Globaliseringens påverkan på miljön.

21 Dec

 

Miljö frågan har varit en aktuell fråga i många år nu runt om i världen. Detta till följd utav globaliseringen och hur den bringar samman länder för att diskutera och beslutfatta.

Kyotoavtalet eller Kyotoprotokollet som det också kallas är ett avtal som många länder skrivit under och många andra ratificerat vilket betyder att det antagit ett tak på utsläppen utav växthusgaser och aktivt arbetar för att förminska utsläppen. Detta avtal slutar att gälla 2012 och det har därför funnits försök till att förhandla fram nya avtal där fler länder accepterar villkoren. Bland annat i Köpenhamn, Danmark och den 10 december 2010 i Cancun, Mexico avslutades det senaste klimatmötet.

Detta är bara en av flera konsekvenser globaliseringen har bidragit till. Många andra positiva effekter har tagits fram angående miljon tack vare globaliseringen. Som skrivet ovan så har det lätt till att fler länder kan samarbeta, diskutera och lagstifta för miljö förbättringar. Globaliseringen har lett till att fler länder har uppmärksammat miljö frågan och dess påverkan och problem. Dessutom har de lätt till aktion, som Kyotoavtalet men också flera andra beslut har blivit tillsatta som när USA förbjöd importering utav räkor som fångats utan ett slags nät som förhindrar havssköldpaddor att fastna i näten. Många farliga ämnen för miljön har också blivit förbjudna att använda i produkter, som till exempel asbest i isolering och freon i gamla kylskåp.

Med hjälp utav mer samarbetsvilliga länder så kan man öka pressen på andra länder till att minska utsläpp och så vidare. Ett exempel är Japan och dess val fiske, där många andra länder ställer sig emot japan och vill stoppa fisket. Andra exempel är säl jagandet som finns i vårat grannland Norge och i Kanada. Utan Globaliseringen skulle dessa länder fritt kunna fortsätta dessa laglösa eller ofta illa uppvaktade handlingarna utav staterna. Som exempel så infördes en internationell lag 1986 där det blev förbjudet för länder att fiska val i ett kommersiellt syfte på grund utav den snabbt sjunkande val populationen. Något som den Japanska regeringen inte accepterat.[1]

Det finns såklart negativa effekter med Globaliseringen. Enligt vissa så har påverkan utav miljön tack vare globaliseringen och dagens urbanisering ökat miljö påverkan. Detta är bland annat något jag tagit upp i mitt förra arbete angående i och u-länders utveckling. Att utvecklingen som merparten utav länderna i världen idag har är beroende utav kol och olja är ingen nyhet. Och med hjälp utav den globaliserade värld idag så har användningen bara ökat när det gäller dessa miljögiftiga produkter vilket givetvis påverkar våran miljö negativt. Under de senaste 50 åren har människan påverkat jordens ekosystem hastigare än någon annan tids period.[2]

Den globala användningen utav naturresurser så som olja har lett till ett beroende för alla världens länder och om ingenting görs för att förbättra situationen så kommer oljan tillslut ta slut. Och människan kommer att behöva ändra sin energi konsumtion till något mera hållbart, eller är det så att människan ämnad till att gå i samma fotspår som innan, är det så att vi människor bara kommer att byta vårat beroende med någon annan naturresurs. Kommer våran framtid att gå de samma fotspår som de människorna i våran historia?  Så som invånarna på en utav den mest avlägsna ön i världen ”easterisland” som befolkade ön mellan 400f. Kr och 1500f.kr. under denna tid hade människorna använt upp de naturresurser som fanns på ön utan att bry sig om hållbarheten utav sina aktioner. Vid 1400f.kr hade dem lyckats skövla alla öns palm skogar. I och med detta hade de lyckats skövla den skog som försedde dem med kanoter för att fiska med, träden som de fåglar de livnärde sig på hade sina bon och frukterna som de åt ifrån träden. Tillslut dog de ut och det ända som finns kvar utav dem idag är deras meter höga staty ansikten som står kvar efter alla dessa år. [3]

Det jag vill slutligen säga är; tack vare globaliseringen så tror jag inte detta kommer att hända. Människan är inte isolerad som de människorna va på ön och länder kan samarbeta för att säkerställa våran framtida existens på jorden.

En skenattack mot personlig integritet

21 Dec

Orsaken till en allmän digital övervakning på individer i samhället är främst framställd för att försöka minska kriminaliteten och annan oreda i länder. Men samtidigt som man vill se detta som en lösning så skapar man istället ett nytt hot, ett hot mot personlig integritet och frihet, mot rättsäkerhet och mot demokratin. Den största och framförallt värsta risken med en digital övervakning av människor är att informationen kan komma i fel händer. Det finns flera exempel på sådana situationer. Det har tidigare hänt att en polis delat ut hemliga uppgifter till kriminella och att två polisanställde i Storbritannien sålt nakenbilder tagna från övervakningskameror. Internt fusk leder till att den personliga integriteten störs radikalt.

Nu är det inte bara i Storbritannien som det blir som mest aktuellt utan nu har också Sverige lagt fram ett förslag på personlig övervakning av individer i samhället. Detta kommer att bli större för Sverige än FRA lagen som var otroligt kontroversiell när lagen var i kraft. Detta kommer dessvärre att bli ett värre slag mot den personliga integriteten. I det nya lagförslaget så ska man förutom lagring av telefonsamtal även spara uppgifter om sms, mms, mejl och IP-adresser. Detta gör att den som kanske skickar runt 100 sms om dagen fungerar som en GPS-sändare för staten att utnyttja. Det komiska i det hela är att denna lag kommer att strida mot tryckfrihetslagen som är en av de fyra grundlagarna i Sverige som i alla fall delvis gör våran demokrati möjlig. I lagstadgat så skriver man ett exempel på tryckfrihetsförordningen som lyder ”Att ge ut en tidning utan att någon myndighet i förväg granskar innehållet är ett exempel på tryckfrihet.”. Detta betyder alltså att man ska kunna skicka ett sms eller mejl utan att innehållet ska få granskas av någon myndighet. [1]

Enligt mig så ger en sådan här övervakning att staten får mer makt och kan utnyttja denna övervakning för egen vinning då man genom information kan skapa makt. Om man nu tar informationen från ett antal individer i hur dem ställer sig politiskt, vad deras sexuella läggning är och även annan viktig och privat information så finns det en risk att staten kan utnyttja denna information oberoende på vad individen själv tycker om detta. Utifrån denna information så kan staten skapa en ännu större maktklyfta mellan stat och individ och blir då som ett hot mot demokratin. 

Det finns även en stor risk för människor att börja känna obehag av att de ständigt blir övervakade och det kan kanske börja kännas som om man är en fånge i sitt egna land som förövrigt är en demokrati. Inom de mänskliga rättigheternas stadgad, så innebär detta att alla har rätt till sin privata integritet och sfär. Många människor kan då känna att denna kränkts och blir det då till slut en demokrati som vi lever i?

Så finns det inget positivt med övervakning utav människor? Jo det är väl självklart att man förväntar sig något gott från det hela för annars skulle det i princip sakna syfte. Syftet är att bekämpa brottslighet och annan uppmaning till brottslighet innan de ägt rum. Men resultatet blir inte alltid som man trott. DN skriver till exempel att nära 1500 personer i Storbritannien har blivit felaktigt utpekade som brottslingar och detta kanske man inte tycker är någon större fara då detta sedan utreds och blir ställt till rätta. Men hur kul är det egentligen att man omedveten ständigt avlyssnas av staten och att de följer varenda fotsteg man tar och dessutom som möjligt oskyldig har en risk att hamna i häktet som inte är någon trevlig upplevelse precis.

Enligt mig överväger det negativa det positiva av övervakning av individer och det är inte bara ett hot mot vår personliga integritet utan det kan mycket möjligt också vara ett hot mot demokratin. [2]

Av Oscar Brun

Wikileaks av Nils Nyholm

21 Dec

Wikileaks är enligt dom själv en internationell ickevinstdrivande organisation som gör det möjligt för människor att anonymt läcka information. Man kan själv som privatperson ta kontakt med Wikileaks och berätta saker man tycker är utav intresse. Med det sagt kommer inte att Orup vunnit tusen kronor på en trisslott komma med på deras hemsida. Däremot har Wikileaks läckt saker som t ex vad vissa högt uppsatta personer har sagt och tyckt om andra högt uppsatta personer. Bara detta behöver inte tas som negativt men Wikileaks har också offentliggjort hemlighetsklassificerade dokument om krigen i Irak och Afghanistan. Detta har gjort regeringar runt om i världen väldigt upprörda. Dom anser att hemlighetsstämplad information borde faktiskt fortsätta vara hemlig för folket.

Att regeringar borde få ha hemlighetsstämplade dokument är nog alla överens om, det kan ju vara en fråga om internationell säkerhet, frågor om terrorism och information som i värsta fall kan leda till konflikter. Det enda jobbiga i denna fråga är något som kallas yttrandefrihet. Yttrandefrihet är kort och gott friheten att tycka, tänka och säga allt som man faktiskt känner för så länge man inte hetsar någon folkgrupp. I detta fall har inte Wikileaks hetsat någon folkgrupp så det dom håller på med bryter egentligen inte mot någon lag.

Ett forum som verkligen står för yttrandefrihet är Internet just på grund av dess decentralisering. Internet är ingenmansland, en plats där du enkelt kan hitta information om precis allting du vill. Internet för mig är en symbol för den fria världen. Endast i länder där folket inte är fritt förekommer censur av Internet, i t ex diktaturer och liknande. Om en politiker inte vill att de negativa han sa om sin motståndare kommer ut i media borde han i min åsikt aldrig ha sagt dessa negativa saker från första början.

Wikileaks har blivit tvingade av regeringar att ta bort viss information som dom ansågs vara för känslig för att offentliggöras. Alltså begränsar dom yttrandefriheten till att ”ni får säga exakt vad ni vill så länge vi är okej med det”. Enligt mig så kan man inte bara stänga ner Internethemsidor för att dom inte överensstämmer med vad politiker tycker att folk ska få veta.

Det är rimligt att diskutera huruvida Wikileaks arbetsmetod är bra eller inte. Man kan anse att denna information är helt onödig att läcka. Att Wikileaks läcker information om kriget i Afghanistan och Irak som kan få situationen att eskalera till ännu mer våldsam är i mina ögon väldigt onödigt. Men om vi får en utveckling där regeringar kan demontera hemsidor som egentligen inte brutit mot någon lag utan vidare då är vi plötsligt i ett kontrollsamhälle med censur. Ett samhälle som inte kan kalla sig hundraprocentigt demokratiskt.

Speciellt eftersom vi i dagens samhälle ser mer och mer behov av övervakning från regeringens sida. Vi ser övervakningskameror överallt. Regeringar bevakar allt som vi privatpersoner gör på Internet. Dom kollar när och till vem vi ringer till och kan utan större problem också avlyssna vad vi säger till våra nära och kära. Personligen anser jag att detta är lite för mycket kontrollbehov för att jag ska känna mig bekväm. Jag vill kunna vara ute på Internet och kunna prata i mobil utan att någon övervakar mig.

Och om regeringen har full kontroll och full rätt på att bevaka sin befolkning, är det inte logiskt sätt lika mycket rätt för sin befolkning att övervaka sin regering. Det är ju just det som en demokrati i grund och botten står för. Att det är folket som har makten. Regeringen är vald av folket för folket, inte för att dom ska agera övermakt i ett kontrollsamhälle. Folket ska inte vara rädda för sin regering, regeringen ska vara rädda för folket.    

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/jonas-thente-om-wikileaks-1.1218548
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/lackande-diplomati-1.1218433

http://svtdebatt.se/2010/12/natforskare-bra-att-regeringar-forsoker-stanga-ner-wikileaks/

http://wikileaks.org/media/about.html

Globalisering: Utbildning för den globaliserade individen.

21 Dec

Av: Maximilian von Schwerin

Vår värld blir allt mer öppen, den globalisering som äger rum skapar en värld då vårt sätt att utbilda varandra kommer att ifrågasättas, och inte minst ändras. Det räcker inte längre med en utbildning i matematik, bas språk och lite samhälles frågor som involverar vårt egna land/närliggande områden. Utan i dagens värld, den nya världen som föds samtidigt som det här skrivs, kommer kräva en djupgående förståelse för långt fler områdens nationella gränser, individuella kulturer och en insikt i deras språk samt förmågor.

Den nya världens arbetsmarknad kommer inte längre vara begränsad till inhemska områden. Utan vanliga arbetare kommer troligen att finna sig diskuterandes, debatterandes och allmänt involverade med folk på andra sidan jorden, i både affärer samt nöje. Den kraftiga förbättringen inom kommunikation och transport har lett till en allt starkare gemensam marknad med åtaliga möjligheter.

Det är upp till den nya generationen, vår generation att förvalta den värld som skapas. Vår förståelse för andra kulturer måste förbättras, fördomar måste frånses och vår värld måste komma närmare inpå varandra. Utvecklingar inom utbildning måste ske, inte bara inom skolverket utan även privata institutioner och företag. Språk och kommunikation är nyckeln till framgång i detta, men även globala samhällsfrågor måste tas upp och andra kulturers historia behöver ges mer tid.[1]

Vi ser redan en ökning inom den globala utbildningen, det blir allt enklare att finna medel för utlandsstudier, samhällen samarbetar och det ger resultat. De mest lovande utvecklingsländerna (Kina, Ryssland, Brasilien, Indien osv.) har sett kraftiga ökningar i antalet studerande speciellt på högre nivåer, många är internationella studenter. Sedan de senaste 9åren har det skett en 53 procentig ökning i antalet studerande globalt.[2]

Till exempel så skrev USA under ledning av President George W. Bush år 2001 under ”The No child left behind act”, en utbildningsreform som hjälper utländska studenter att bättre och snabbare lära sig Engelska, ger även bättre tillgång till avancerade läromedel, striktare kontroller samt en satsning att minska klyftorna mellan dyrare och fattigare områdens utbildningsförmågor. Detta är en av många utbildningsreformer som har insatts globalt för att bättre engagera utländska, fattiga och utsatta individer med hopp om att höja den internationella kunskapsnivån.[3]

Själva målet med den globaliserade utbildningen, och globalisering generellt är dock en global nation, där människor är i gemenskap. Ej längre begränsade av några streck utsatta på en karta, och imaginära nationella gränser. Detta går emot tanken om nationalism och djupare former av patriotism, trots att detta inte är syftet med denna nya form av globaliserad utbildning så är det en effekt likaså. Målet är dock en invånare som kan bättre och enklare sätta sig in i mer globala frågor, samt mer empatiskt förstå globala problem.[4]

En risk med denna nya form av utbildning är att det inte finns en klar bas av expertis kring ämnet, istället bygger de nya ämnenas lärare sin kunskap på det gamla sättet att utbilda sig. Det finns dock en efterfrågan på den här sortens kunskap, därför finns det föreningar som är villiga att bemöta denna efterfrågan. Detta skapar en situation då folk söker utbildning och vad som levereras är utbildning av låg kvalité, detta innebär bara dock att det kommer krävas tid, men utvecklingen är på väg.    


[1]  http://www.globalization101.org/issue_main/Global_Education

[2]  http://www.globalization101.org/issue_sub/Global_Education/Global_Education_Business/

Vinnare och förlorare på globaliseringen

21 Dec

Av: Fredrika Fält

Många anser att USA och västvärlden är de enda som egentligen tjänar på globaliseringen. Det är ju tydligt att många i väst lägger sin produktion och fabriker i Kina och andra länder där arbetskraften är billigare. Det finns t.o.m. annonserat på Blocket om att du kan flytta ditt företag till Estland och slippa skatter. Men det är faktiskt inte bara väst som detta gynnar. Om du får välja att inte ha ett jobb alls eller ett lågavlönat jobb på en europeisk fabrik i ditt land – så väljer du nog att ha ett jobb. Genom jobb på fabriker kommer du också ur jordbruket och ofta får du bättre arbetsmiljöer. Väst skapar många jobbtillfällen i Asien, Afrika, Latinamerika och även i Östeuropa. De länder som lyckats bygga upp egna starka ekonomier och har egna fabriker och produktion – de har tjänat på globaliseringen, medan länder som fortfarande är U-länder, fortfarande blir mer och mer beroende av väst och deras investeringar och företag i länderna. Fattigdomen har ju faktiskt minskat i både Asien och Latinamerika. Länder som Brasilien, Kina och Indien ses ju snart inte ens som U-länder.

Det finns olika åsikter om huruvida alla länder verkligen tjänar på globaliseringen. Vissa länder i Afrika, anser vissa, är fortfarande så oerhört fattiga, att dom inte kan tjäna på globaliseringen alls för att det som pågår där är att den lokala produktionen aldrig kan konkurrera bort de fabriker som västvärlden har och detta kan aldrig få igång ländernas egna ekonomier. Detta gör att dessa länder som är allra fattigaste, alltså de länder som ligger söder om Saharaöknen, anser att väst inte hjälper dom utan bara tar deras tillgångar. Afrikas länder söder om Sahara, är faktiskt de enda länder där fattigdomen ökar. Fattigdomen ökade med 42 procent till 47 procent mellan åren 1981 till 2001, medan resten av världens fattigdom minskade från 40 procent till 21 procent. (1)

Vissa länder i Afrika menar att vi tror att vi äger hela världen och att vi vita kan göra hur vi vill med Afrikas fattiga befolkning. Vi tar deras tillgångar och exporterar dom ut i världen för att de själva inte klarar av att investera i fabriker. Dessa länder förstår kanske inte heller att de aldrig skulle klara sig utan västvärldens investeringar. Hur ska de annars få igång produktion och konsumtion? Fast pengarna går till aktieägarna till fabrikerna så får faktiskt länderna också positiva fördelar av att ha fabriker i sitt land. (2)

Vinnare på globaliseringen blir förstås västvärlden, (Europa och USA) men vi bidrar med mycket också. Fattigdomen har minskat i världen, analfabetismen har minskat och svälten har minskat – det är ett faktum. Jag tror att globaliseringen är bra för alla parter.

(1) http://www2.amnesty.se/andranyheter.nsf/0/c0c4e7fffae27555c1256ed80033bb9b?OpenDocument

(2) www.kaapeli.fi/~fbf/ikaros/arkiv/2006-5/globaliseringens_ansikten.pdf

Kulturimperialism

21 Dec

Magdalena Skoog

Kulturimperialism är en kritisk benämning på då en kultur i ett land delvis eller helt ersätts med ett annat land med större inflytandes kultur, då ofta USA. Kulturimperialism är vad man talar om, då man talar om hur musik, tv, reklam, film och reklam från en viss kultur har påverkat andra länders kultur. Amerikans kultur kontra lokal kultur.

http://www.ne.se/lang/kulturimperialism

Enligt många debattörer på http://flashback.org  har Amerika inte haft inflytande på västvärlden, det har däremot mellanöstern haft! Samtidigt skriver många att kulturimperialism är negativt just för att vi inte påverkas tillräckligt av mellanöstern. Om vi skulle låta mindre kulturer påverka oss och ta plats tillsammans med de större, skulle kulturimperialismen vara bättre, skrivs det.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ocksa-majoritetskulturen-kan-ga-vilse_4209769.svd

Jag finner det väldigt udda att så många tar upp mellanöstern i diskussioner om kulturimperialism. Visst är det relevant i frågan, men vad som faktiskt påverkar länder mest är trots allt Amerika – som tur är(?). I de stora frågorna, om hur man styr ett land, demokrati och utveckling har de flesta länder otroligt mycket mer att lära av USA än något land alls i mellanöstern.

” Negrerna i Sudan dör av svält, sjukdomar, kulor och bomber, inte av en avsaknad av mänskliga rättigheter.” 

I en diskussion mellan många olika parter, en del kulturimperialister, och en del som är emot. En kulturimperialist berättade om varför vi i västvärlden bör försöka påverka länder i mellanöstern. Mellanösterns länder har problem som är helt otänkbara för västvärldens länder, t ex hur människor i Sudan dör. Hade de haft samma mänskliga rättigheter som oss i väst, hade antalet döda varit otroligt mycket mindre – trots svår ekonomisk sits osv. Då tyckte andra att mänskliga rättigheter inte hade något alls med saken att göra.

” Men knip käft när araber kommer till Sverige och vägrar att anpassa sig, de utövar ju bara kulturimperialism, precis det som du förespråkar.”

Ett problem som kan uppstå i kulturimperialismen. ”vem ska ta emot vems kultur?” Jag tycker att svaret är självklart. Ett land utan grov fattigdom och svält, stening-till-döds-straff på otrogna kvinnor, och demokrati tycker jag verkar ha kommit en bit längre, än ett land som inte ens är demokratiskt. Men det råder delade åsikter om vilken kultur som är bäst.

https://www.flashback.org/t968419p3

Att diskutera hur Amerikas kultur har påverkat länder verkar på forum inte vara populärt eller ens intressant. Folk kan ta den Amerikanska kulturella spridningen för given. Musik från andra länder lyssnar vi väl sällan på. Rix fm spelar väl aldrig arabiska låtar? I somras var en dansk låt en hit i sverige! Men det är väl inte ofta man hör ens våra grannländers artister i radio? Men Amerikanska låtar har övertaget och är mycket mer populära än svensk musik – i sverige! Mer än hälften av alla serier som går på tv är Amerikanska. När man tar sig till andra länder utan att kunna deras språk möts man ofta ”halvvägs”, dvs på engelska! Vad är då negativt med detta? USA är världens ”huvudland”. Skulle USA inte vara så pass mäktigt, hade nog plats lämnats mer åt det egna landets produktioner av alla slag, men även grannländer. Just därför kanske diskussioner om mindre kulturer tar sån stor plats, för det är vad som skulle vara mer verkligt om USA inte haft sån stor makt.