Multinationella företag i utvecklingsländer

18 Nov

Av Oscar Brun 

Humanister talar ofta om att alla människor ska ha samma rättvisa villkor och rättigheter oavsett vart man bor och hur man lever. Ofta bortser dem från det faktum att det inte är logiskt möjligt med en sådan rättvisa för alla folk på jorden, i alla fall inte i den tid vi lever i. De flesta människor inklusive mig anser också att man bör ha samma rättigheter oavsett vart man bor fast jag har också insett att det inte är möjligt. Alla de länder som har varit i utvecklingsstadiet har inte alltid utvecklats med rättvisa medel eller med samma rättigheter. Det är inte bara humanister som tänker såhär utan att komma på någon egentligen logisk lösning. Jag tror istället att det kan vara nyttigt för länder att inte ha samma rättigheter alltid. Om alla skulle ha samma rättigheter vart skulle då drivkraften komma ifrån? Man kan ta ett exempel. Om man på en arbetsplats skulle ha exakt samma lön som alla andra på denna arbetsplats vart skulle då drivkraften för vardera arbetaren komma ifrån när de ändå vet att de kommer få lika mycket lön som de andra? Detta funkar dock oftast i I-länder då dem inte behöver vara lika produktiva för att få mat på bordet. Detta på grund av att det är ett I-land. I U-länder så tror jag att det behövs en helt annan process som alla länder också har gått igenom inklusive Sverige. Denna process innebär att det inte alltid kommer vara de bästa arbetsvillkoren och att barnarbete förekommer.

Många humanister och vänsterfolk klagar på de multinationella företagens verksamhet i U-länder och menar att arbetsvillkoren är för inhumana, att det inte finns några fackliga föreningar och att barnarbete förekommer. Detta tror jag dock är gynnsamt för länder för att utvecklas för ofta så drar många paralleller till hur vi har det idag i I-länder och inte hur vi hade det för 100 år sedan då vi genomgick samma utvecklingsprocess, och vad har denna process bidragit till? Jo, att vi nu är I-länder och det är också nu vi börjar tänka på rättvisor och allas mänskliga rättigheter. Dessa tankar är bra men dem bortser ofta ifrån att alla länder inte alltid har samma villkor som vi i västvärlden. Man kan som sagt se mycket negativt i de multinationella företagen i utvecklingsländer på grund av det jag nyss nämnt men den sammanlagda utkomsten utav detta är positiv. Om man istället tar bort det multinationella företagen från U-länder så kommer detta troligtvis att innebära att de inhemska företagen kommer att erbjuda allt sämre arbetsvillkor och lägre lön än vad de har gjort innan och man kommer få sämre villkor till att utvecklas då det samtidigt som detta gör att kommunikation till I-länder kommer att försämras. [1]

Många som är lagda till vänster i politiken såsom America Vera-zavala menar att det är mindre gynnsamt för länder att ha multinationella företag då de konkurrerar ut de inhemska företagen vilket gör att dessa länder går med förlust av att ha de multinationella företagen där. Då menar dem då att man ska ta bort multinationella företag från utvecklingsländer. De har alltså inte tagit ställning till någon annan lösning. Istället så tycker jag att man bör ta ställning för protektionismens idéer om så kallade skyddstullar för de inhemska företagen. Denna process har även många industriländer genomgått under sitt utvecklingsstadium. Såsom när Storbritannien skulle utveckla sin textilindustri så hade man sådana skyddstullar för att de indiska företagen inte skulle konkurrera ut dessa. Man menar att utan denna utvecklingsprocess så hade inte industrialiseringen skett med en sådan fart som den gjorde. [2]

Så istället för att skylla allt på de multinationella företagen och se allt utifrån det perspektiv vi har det idag i industriländer så tycker jag att man bör ta ställning för hur industriländer såg ut först när de utvecklades för att kunna hjälpa utvecklingsländer att industrialiseras. Jag tycker alltså även att det är gynnsamt för länder att ha multinationella företag i utvecklingsländer.

[1] Litteratur: Johan Norberg Global rättvisa är möjlig (2001)

[2] Internet: http://www.americanprotectionist.com/

Advertisements

One Response to “Multinationella företag i utvecklingsländer”

 1. Fredrik Pettersson November 18, 2010 at 8:17 pm #

  Hej, Oscar!

  Tack för ditt intressanta inlägg!

  Vad gäller slutet av din artikel kan följande kritik ges

  En studie från Harvarduniversitetet visade att u-länder med öppen handelspolitik 1970–1990 hade en tillväxt på 4,5 procent om året, jämfört med bara 1 procent för u-länder med stängda gränser.

  Hur ser du på det, Oscar?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s