Barnarbete

23 Nov

Av: Fredrika Fält

Barn i alla tider har fått vara sina familjer behjälpliga med hushållssysslor, att sköta sina syskon och att hjälpa till vid anskaffningen av den dagliga födan. Så är det och så har det alltid varit överallt i världen. Detta är inte vad man normalt menar med barnarbete. För många barn är det naturligt att få hjälpa till – att få uppleva att man har en del av ansvaret för familjens försörjning, att få känna sig behövd.

I vissa fattiga länder har det blivit en nödvändighet för barnen att arbeta även utanför hemmets väggar – att bidra till familjens försörjning genom att lönearbeta, ofta som anställda i fabriker som tillverkar produkter som säljs på världsmarknaden till låga priser. Även svenska företag t ex IKEA, HM, ICA och Coop köper varor från sådana fabriker där barn är en del av arbetskraften. (1)
Det finns företag i den rika världen som är föredömliga som uppköpare av varor i låglöneländer – företag som ser till och kontrollerar att arbetsförhållandena är väl anpassade till barnens förutsättningar. Barnens inkomst behövs ibland för att familjen skall kunna överleva.

Helt oacceptabel är däremot den form av barnarbete under slavliknande former som förekommer i vissa länder, där barnen låses in i fabriker, får bo i stora sovsalar utan madrasser, får arbeta en stor del av dygnets timmar och tilldelas en lön som är helt orimlig för den arbetsinsats barnen åstadkommer. (2)

Den 12 juni varje år uppmärksammas världens över 200 miljoner barnarbetare  genom ”FN:s Världsdag”  för dessa barn. Över 100 miljoner av dessa barn arbetar inom sektorer av arbetsmarknaden som ger barnen bestående skador, t ex inom sexindustrin, underjordsarbete i gruvorna, narkotikasmuggling och fyrverkeritillverkning.  De får arbeta med skadliga bekämpningsmedel inom jordbruket, med maskiner som ger dem bestående skador i fabrikerna.  Ofta får barnen arbeta helt utan arbetsavtal med löner som är minimala.  Många barn får försörja sig själva ”på gatan” genom att putsa skor, tvätta bilar, sälja tidningar eller prostituera sig. På grund av sitt arbete får de inte en chans att vara barn, ej heller att gå i skola. (3)

Vem bär då ansvaret för att barn utnyttjas på det här oacceptabla sättet?  Visst kan man säga att barnen blir utnyttjade!  Men av vem/vilka?  Och vem/vilka bär ansvaret?  I de fall barnen far illa – så är det som väl är inte för alla barn som arbetar – måste barnens familjer vara medvetna om detta. Familjerna får genom barnen hjälp med försörjningen och en sådan hjälp kanske är helt nödvändig för att familjen skall kunna överleva. Fabriksägarna har ett ansvar för att se till att barnen inte far illa. Men vem kontrollerar detta?  Finns det några arbetarskyddsmyndigheter i dessa fattiga länder som sköter kontrollen?  Sannolikt inte överallt!  Vilket ansvar har vi som konsumenter när vi köper dessa billiga produkter som knåpats ihop av barnarbetare i fabriker i Brasilien, Kina, Pakistan och Indien?  Det finns faktiskt barn som utnyttjas i fabriker  även i Europa – i  Italien, Portugal, Frankrike och Storbritannien.

Min uppfattning:

 1. Jag tror inte att det är möjligt att få europeiska konsumenter att avstå från att köpa varor som man kan misstänka har fabricerats i fabriker där barnarbetare sliter för brödfödan och belönas med en minimal lön.
 2. Jag är av den bestämda uppfattningen att de svenska och europeiska företag som köper in varor från låglöneländerna har ett absolut ansvar för att se till och kontrollera att barnen i de fabriker där varorna tillverkas behandlas väl, att de ges möjlighet att gå i skola, att de har strikt reglerade arbetsvillkor med en rimlig arbetstid och en godtagbar lön för sitt arbete.
 3. Jag tror också att den svenska och övriga europeiska regeringar kan göra ytterligare en del för att få regeringarna i de länder där barnarbete förekommer att ta sitt ansvar. Biståndet till dessa länder skulle kunna villkoras så att det betalas ut endast under förutsättning att barnen – samtliga barn i landet – behandlas enligt reglerna i FN:s Barnkonvention.

Källor:
1.  SVD, 2010-08-06
ww.svd.se/naringsliv/nyheter/barnarbete-bland-coop-leverantorer_5094689.svd
2.  Aftonbladet 2010-11-18
www.aftonbladet.se/nyheter/0008/28/mcdonalds.html

3. Barnfonden
www.barwww.aftonbladet.se/nyheter/0008/28/mcdonalds.htmlnfonden.se/nyheter/varldsdagen_mot_barnarbete_sa_arbetar_barnfonden

Advertisements

2 Responses to “Barnarbete”

 1. Fredrik Pettersson November 30, 2010 at 10:06 am #

  Hur vanligt bedömer du att problemet med barnarbete på fabriker vs. barnarbete för överlevnad (i jordbruket) är?

 2. fredrika December 6, 2010 at 7:48 pm #

  Statistiken över barnarbete i världen tycks vara ytterst osäker. De statistikuppgifter avseende totalantalet barnarbetare i världen som man kan få fram genom internet tycks vara mycket ungefärliga. UNICEF och Barnfonden uppger att det totalt i världen finns drygt 200 miljoner barnarbetare. Andra källor uppger ett ännu större antal. Hur dessa fördelar sig på olika typer av barnarbete (arbete i jordbruk, fabriker, prostitution och ”gatuarbete” i storstäder) är mycket grova skattningar. Olika källor tycks göra en annan kategori-indelning (hälsovådliga och farliga arbeten respektive arbetsuppgifter som kan bedömas som mer acceptabla). En sådan kategorisering är enligt min uppfattning av större värde när man skall bedöma barnarbete ur ett moraliskt perspektiv. Det betonas av både UNICEF och Barnfonden att allt barnarbete inte är av ondo. Barn som ”hjälper till” med vissa arbetsuppgifter i det egna jordbruket kan till och med må väl av detta. Barnen lär sig att ta ansvar, de bidrar till familjens överlevnad och försörjning, de kan känna sig behövda. Men det finns alltför många barn som får arbeta alltför hårt och alltför intensivt med uppgifter som skadar deras hälsa och välbefinnande – både i jordbruket och i fabriker av olika slag. De kan i jordbruket få arbeta med hälsovådliga bekämpningsmedel, de kan tvingas att använda redskap som kan ge upphov till fysiska skador. Deras långa arbetsdagar gör det omöjligt för dem att delta i något regelbundet skolarbete. Samma risker utsätts barn för i fabriker, där de inte sällan tvingas arbeta nästintill som slavar med långa arbetsdagar, bristfällig sömn och alltför lite näring.

  Min uppfattning är att en sådan kategorisering av barnarbete kan vara mer fruktbärande när man vill försöka skilja det ”goda” barnarbetet från det som borde förbjudas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: