Kommunikation

30 Nov

Av: Imran Rahman

Globaliseringen underlättar kommunikation mellan länder och individer inom gränserna, men också över gränserna för världens alla olika länder. Kommunikation kan ske på ett flertal olika sätt, verbalt, skriftligt och så vidare. Men kommunikation är inte ett fenomen som begränsas inom länderna, man kan visserligen diskutera i slutna grupper och på så sätt begränsa vidden utav det som har sagt eller skrivits.

 Under människans tid har vi utvecklats, allt har gått framåt och nya sätt att interagera med andra människor på andra sidan jorden har tagits fram och på så sätt blir det inte längre något verbalt eller skriftligt som endast ett fåtal människor ser eller hör (om man nu inte vill att det ska hållas inom gruppen), nu kan man nå ut till större massor, nu kan en nyhet färdas från Afghanistan till USA på ett ögonblick, antingen genom visuell kommunikation, som innebär television, böcker och Internet eller genom verbal kommunikation, där en människa säger något till en annan och så vidare.[1] Jag ska dock inte ge er en föreläsning inom människans framsteg inom kommunikation eller hur man kommunicerar med varandra, det jag ska göra är att jag ska ta fram bra och dåliga sidor med media, hur media påverkar oss och hur man förhoppningsvis kan få ut hela sanningen till världen och inte bara den som för tillfället är intressant och kan få många läsare. Helt enkelt hur man gör för att inte vinkla något, så att bara skuggan utav det stora hela syns.[2]

 Media är ett väldigt bra instrument, om det brukas på rätt sätt. Det kan användas på ett flertal olika sätt, för att få ut en glädjande nyhet till de stora massorna, för att sprida skräck, sorg och tårar (genom propaganda) så som till exempel Hitler gjorde, eller för att informera omvärlden om en händelse som har ägt rum någonstans i världen. Jag och ett flertal andra, så som Nils Bejerot[3] känner dock att massmedierna i runt om i världen i dagsläget endast framhäver de dåliga händelserna som sker runt om i världen och inte att det går bra för något land eller att det inte är misär runtom i hela Afrika. Media bildar åsikterna åt oss, vi är i dagsläget, liksom våra tv och radioapparater, endast mottagare utav information. Media har idag ett syfte, att ”underhålla” oss. Det dem ger oss information om är om de senaste händelserna, inte vad som ledde upp till dessa eller vem eller vilka som orsakade det. Informationen som allmänheten får ta del utav kan vara väldigt selektiv, det vill säga att du och jag endast får veta det medierna vill att vi ska få veta.[4]

Media kan också göra reportage om folk ifall dem får något i gengäld, som pengar eller liknande. Media kan också användas som ett medel för utpressning, eller för att få någon att se dålig ut. Låt säga, att vi har politikern Marie, som är socialist och tidningen Östermalmsnytt som står ganska långt ut åt högerhållet samt har en stor läsarkrets i båda ”blocken”. Dem kan då utnyttja detta och förvränga saker som har med Marie att göra, för att, som sagt, få henne att se dålig ut inför det kommande valet och försämra hennes, och partiets möjliga framgångar. [5]

 Medierna runt om i världen bör vara opartiska och oberoende, inte jobba åt någon eller för någonting. Visserligen ska dem ha betalt för jobbet dem gör, men inte utav någon som utnyttjar medierna till sin egen vinning, en utomstatlig organisation kanske. Det är dock bra att media granskar politiker och liknande, utan media hade dem, det vill säga politikerna, kunnat smussla en hel del med olika saker. Utan media så hade folket inte fått reda på de politikerna som anställde folk svart och så vidare förra året. Utan media hade vi inte fått reda på någonting om omvärlden alls (detta är en överdrift, visst hade vi fått reda på sakerna, men kanske inte lika snabbt som vi får den nu när vi har media och television osv), om vi nu inte surfar efter sådan information på en daglig basis. Det är dock upp till var och en att kritiskt granska den informationen vi ges och ta allt vi hör och läser med en nypa salt, det är dock inte så enkelt utan en någorlunda bra utbildning vilket vissa inte har tillgång till.[6]


[2] Viktor Mayer-Schönberger and Deborah Hurley, “Globalization of Communications”, January 2000

[6] America Vera-Zavala ”Global Rättvisa Är Möjlig” 2001

Advertisements

3 Responses to “Kommunikation”

 1. Fredrik Pettersson November 30, 2010 at 10:12 am #

  Hej!

  Vem ska betala för de här oberoende journalisternas arbete? Ska staten göra det? Hur ska de kunna vara självaständiga då? Tycker du att exempelvis svenska journalister gör ett dåligt jobb idag? De är ju ofta delar av privat ägda koncerner.

  p.s. Aftonbladet håller på med en artikelserie om Bonnierfamiljens inflytande över svensk media. De äger bland annat DN och ett bokförlag.

 2. Anna December 21, 2010 at 9:40 am #

  Hej, tänkte bara påpeka att man i exempelvis DN alltid har med en bakgrundsbeskrivning till en händelse, vilket du skrev att media inte gjorde.

 3. Anton December 21, 2010 at 12:02 pm #

  Hur menar du att det ska gå till när du vill att alla medier ska vara oberoende och opartiska? Jag tror nämligen att det är en omöjlighet. Du skriver att till exempel en utomstatlig organisation skulle kunnna äga medierna och visst det funkar kanske i teorin. Men i praktiken tror jag att det är omöjligt att få medierna att bli helt opartiska och oberoende. Journalisters personliga åsikter och politiska ideologier kommer alltid att influera deras rapportering oavsett om medierna ägs av en utomstatlig organisation eller inte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: