Kulturella konflikter.

2 Dec

Risker med globaliseringen,
kulturella konflikter.

 

Med en allt mer globaliserad marknad, öppnade gränser och allmänt bättre global välfärd, skapas en skiftning i den ekonomiska maktbalansen runt om i världen. Då länder med annan kultur samt andra ideal än det välutvecklade väst når ett allt större ekonomiskt välstånd riskeras globala konflikter då idealen möts. Med handeln kommer resurser, produkter och en möjlighet för framtida utveckling, dock inte demokrati och västerländska rättigheter.

Ett exempel på detta är Kina jämfört med USA, USA är baserat på ett mer fritt, kapitalistisk ideal tillskillnad från Kina som är mer baserat på restriktioner, samt konceptet: befolkningen före individen dvs. kapitalism mot kommunism.

För tillfället är de två världsmakterna handelspartners och i stort beroende av varandras ekonomiska välstånd. Detta kan komma att ändras fort dock då deras ideal går emot varandra på ett flertal punkter. Samtidigt som Kinas ekonomi förbättras markant ökar USA:s skuld, inte minst till Kina som nyligen investerade stora summor pengar för att rädda USA:s ekonomi under ekonomikrisen. Men så ökar även Kinas förmåga att påverka andra länder i Asien. Många av vilka är viktiga allierade, samt handelspartners med väst.

En annan faktor är de Islamistiska länderna i mellanöstern. Västvärlden har under flera århundraden haft dålig relation med Islam som religion, och dess troende. Allt ifrån medeltidens korståg, till nutidens grova generaliseringar efter 9/11 attacken. Ett misstycke växer fram mellan de två parterna, speciellt nu när väst och inte minst USA är starkt involverad i mellanösterns styrelsesätt, via konflikter och restriktioner.  Dock här är även de två parterna beroende av varandras resurser. Mellanösterns oljetillgångar är ovärderliga för västvärldens fabriker vilket skapar oerhört bra handelstillfällen för dessa länder.

I nuläget är västvärlden dock också behövd som exportör av vitiga västproducerade varor till mellanösterns länder, dock med en skiftning i maktbalansen, ett förstärkt Kina kan detta leda till att västs position som handelspartner försvagas. Vilket skulle få drastiska följder för framtiden.    

Samuel P. Huntington författare till boken ”The Clash of Civilisations” beskriver hur ett stärkt Kina är det största hotet mot balansen i västvärlden just på grund utav dess kulturella skillnader och motsättningar. Samtidigt som det Islamistiska tankesättet, idealen och styrelsesätt stämmer mer överrens med Kinas än västvärldens/USA, och kan därmed ses som en potentiell allierad till just Kina.

Samuel P. Huntington beskriver ytterligare hur mellanöstern och väst kommer att nå ytterligare konflikter i sin samvaro beroende på deras likheter inom deras två huvudreligioner, han skriver hur Kristendomen samt Islam bygger på konceptet kring missionering, de båda vill sprida sitt budskap runt om i världen, och konvertera de som de finner möjligheten till. Dessa religioner bygger också på tanken att just deras religion är den enda sanna. Samt att deras religion är den sanna källan till vår existens, ett kontroversiellt ämne som väcker starka känslor på båda sidor.

I en globaliserad värld med frihandel kommer friheten att sättas på prov, då nya världsmakter växer fram under ett ekonomisktvälstånd börjar världens alla länder söka sig nya allierade för att ytterligare stärka sin egen position. Ideal och kulturer kommer att ifrågasättas, tankesätt kommer att tvingas till ändring. Kapitalismen kommer att mötas an med kommunistiska normer, gårdagens U-länder blir nutidens nya marknad, länder som tidigare varit i misär blir till världens nya knutpunkter.

Bok: Clash of Civilizations Foreign Affairs, summer 1993   http://www.foreignaffairs.org/19930601faessay5188/samuel-p-huntington/the-clash-of-civilizations.html

                                                                                                                       -Max

Advertisements

4 Responses to “Kulturella konflikter.”

 1. fredrika December 2, 2010 at 10:13 am #

  Menar du inte tvärtom när du skrivit:

  “befolkningen före individen dvs. kapitalism mot kommunism” Du menar väl befolkningen före individen dvs. kommunism mot kapitalism”?

  “…nu när väst och inte minst USA är starkt involverad i mellanösterns styrelsesätt, via konflikter och restriktioner.”
  – Hur tar du ställning här? Tycker du det är bra att USA lägger sig i mellanösterns styrelsesätt? Kanske borde de hjälpa mellanöstern för att få del av deras tillgångar? Eller borde de låta mellanöstern sköta sig själva?

 2. Richard Falk December 2, 2010 at 9:25 pm #

  Du skriver att ”För tillfället är de två världsmakterna handelspartners och i stort beroende av varandras ekonomiska välstånd.” Kan inte detta leda till att de båda länderna kommer att behöva samsas i framtiden och skapa broar mellan deras kulturer eftersom båda parter gynnas utav det?

 3. Fredrik Pettersson December 16, 2010 at 9:51 am #

  Max svara på ovanstående kommentarer, men också:

  Hur ser du på det Huntington skriver? Ligger det något i det? Är det överdrivet eller inte?

 4. sp08a December 21, 2010 at 10:01 am #

  @Fredrika. Ja du har rätt, det är en felformulering. Personligen så anser jag att världen behöver en internationell “polis” som kan agera militärt, om t.ex. länder kan tänkas hota globala intressen (se tillexempel den cirkus som är nordkorea). Dock borde denna roll bestå av fler länder och nationer än bara USA+allierade, och bör också inte brukas så friskligt.

  @Falk, du tar upp det främsta argumentet mot Huntingtons teori. Ja det är mycket möjligt att USA och Kinas handel kan hålla borta en framtida konflikt men med Kinas utveckling kan man tänka sig att de kommer ta över Amerikas import från utlandet, speciellt me tanke på hur negativt USA börjar ses globalt inte minst bland världens oljenationer.

  @Fredrík, jag är rädd för att det kan göra det. USAs handlande har skapat ett negativt rykte globalt och med tanke på hur några av de mer framstående Europeiska länderna var snabba att hjälpa till så är risken att vi dras över samma kant. Samtidigt som Kina är en allt mer växande ekonomi med ett styrelsesätt som många export rika U-länder/olje nationer kan relatera till så kan man tänka sig en bojkott av export till väst i framtiden.

  -Max v S

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: