Har globaliseringen lett till minskat medborgarinflytande?

9 Dec

Av Anna Nordlander

I Global rättvisa är möjlig hävdar America Vera-Zavala vid flertalet tillfällen att globaliseringen har resulterat i ett minskat medborgarinflytande. I och med privatiseringar ska makten ha tagits från medborgarna och istället förflyttats till företagen – allra helst de multinationella – eftersom konsumentmakt inte är någonting annat än en fiktiv illusion. Tydligen har demokratin mött hejdlösa begränsningar, då vi som medborgare – i hennes mening – har avsevärt större inflytande i det offentliga än i det privata. Vi ska ha förlorat oss själva till de pengatörstiga kapitalisterna. Vidare är riksbankens politiska oberoende ännu en inskränkning i den numer skenheliga demokratin, liksom att många viktiga beslut fattas i högre organ (EU, FN, WTO) än de nationella parlamenten. Den nationella suveräniteten ska ha satts ur spel. Detta blir en besynnerlig paradox eftersom hon redan i nästa stycke hävdar att folkstyret har effektiviseras genom att folket har låtit sig representeras genom den parlamentariska demokratins utveckling.

 Jag tycker i stort helt tvärtom och anser att vår tids frihetsanda har givit oss medborgare mer makt än förut. Låt oss börja med privatiseringarna. Demokrati står som allmänt känt för folkstyre. Vad är då mer folkligt styrt än ett samhälle där vi som enskilda individer har möjlighet att själva styra över våra val, utan att en statlig överhöghet har avgjort inom vilka ramar våra valmöjligheter ska rymmas? Jag anser inte, som Zavala, att privatiseringar har förvägrat oss medborgare det styre vi enligt det demokratiska styrelseskicket är berättigade till, utan snarare att de bejakar denna rättighet. Är inte det folkstyre, när vi, folket, själva får bestämma vilket företag vi vill använda oss av för en viss tjänst eller vara? Är samhället inte mest folkligt styrt när alla medborgare själva tillåts bestämma över sina liv, även om de råkar tillhör den politiska oppositionen? Om Zavala fick bestämma skulle dessa personer få rätta sig efter majoritetsbesluten och därmed förlora sin egenmakt till staten.  Vidare bör vi för all del heller inte förglömma det sannolikt tillstrypta ekonomiska tillståndet vi skulle befinna sig i, om Zavala fick sin vilja fram. En återgång till det gamla ståndsamhället kan väl knappast kännas lockande? Hejdå alla egenföretagare, ni kan fly er kos till Holland, och hejdå ännu en gång alla Sveriges förmögna som bör fortsätta investera utomlands!

Jag vill dock ändå poängtera att staten är en viktig och nödvändig institution för att garantera alla sina medborgare vissa grundläggande tjänster, som gratis sjukvård och utbildning. Vi behöver ett socialt skyddsnät i form av statliga förmåner.

Låt oss gå vidare till frågan om riksbankens oberoende som Zavala högljutt beklagar sig över. Jag betraktar riksbankens politiska oberoende som någonting positivt. Det tryggar vår ekonomi och gör oss motståndskraftiga för konkurrenssvängningar genom att stabilisera valutan. När räntan inte är beroende av politiska beslut, som kan riskera bli hattiga vid regeringsskifte, blir det mer attraktivt att investera. (riksbanken.se). Jag ger dock Zavala rätt i ett visst hänseende – onekligen har vi medborgare inte någon direkt möjlighet att påverka riksbankens verksamhet. Men personligen känner jag mig mer säker om Sveriges ekonomi vilar i händerna på ett par experter, än om några Svenssons skulle få hand om siffrorna och leka förstå-sig-påare.

 Slutligen, den påstådda nationella suveränitetens fall. Återigen, ger jag Zavala en viss poäng. Det är klart att det är svårare för oss medborgare att påverka beslut på internationell nivå, än på nationell. Vi har emellertid vunnit ovärderligt mycket på att vara medlemmar i större enheter. Ibland har det inneburit att vi givit upp en del av vårt egenbestämmande, men för ett högre syfte som ändå varit till vår fördel i förlängningen. Genom vårt EU-samarbete stärks exempelvis våra möjligheter att som staten Sverige att påverka den internationella politiken samt den europeiska säkerhets- och ekonomipolitiken. (moderat.nu). Utan dessa samarbeten skulle vi vara en obetydlig prick på kartan utan något att säga till om. Det om något vore väl en totalkollaps för det nationella självstyret?

Advertisements

2 Responses to “Har globaliseringen lett till minskat medborgarinflytande?”

 1. Fredrik Pettersson December 16, 2010 at 9:56 am #

  1. Ingenting är GRATIS; Anna! Skattefinansierat heter det du talar om…

  2. Vad spelar det för roll om Sverige blir en obetydlig fläck på kartan? Om det är självbestämmande som är viktigt spelar det väl ingen roll om vi är en del av, och kan påverka EU till exempel?

 2. sp08a December 20, 2010 at 3:32 pm #

  1. Nåja, herr Formuleringspolis.
  2. Återigen kan jag medge att jag formulerade mig något klumpigt.Vad jag menar med detta är att om vi inte skulle vara med i några större organ, så skulle vi falla hän till beslut som fattades över våra huvuden, men som fortfarande berör oss. Vi skulle som exempelt sannolikt påverkas negativt av EU:s tullunions (en av våra största handelspartners är Tyskland). Vi skulle ha få saker att komma med i internationell politik, vilket jag alltså menar skulle inskränka vårt självbestämmande i den mening att vi skulle ha färre saker att besluta om på den nivån. Det är också viktigt för självbestämmandet, att få medverka i internationell politik utan att bli överkörda av mäktigare stater!

  På det viset tycker jag man indirekt kan påstå att suveräniteten sätts ur spel – se bara på de fattiga länderna i Afrika eller Mellanöstern, där de tvingas ge vika för vad mer inflytelserika stater har beslutat om. För att förtydliga tänker jag alltså exempelvis på intrånng på andra nationers territorium.

  Vi ska förstås särskilja på Sverige och exempelvis Irak, men principen är densamma. Enligt mig stärks suveräniteten om det internationella inflytande är större. Men på den saken kan man ha olika syn, om det gäller det direkta självbestämmanden om lagar i just det enskilda landet, då kan jag dig rätt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: