Världsbanken? Ja tack!

14 Dec

Av: Fredrika Fält

Världsbanken som egentligen innefattar fem institutioner med olika syften har som medlemmar nästan samtliga nationer i världen. Den är alltså global till sin omfattning. Den har en uppgift som alla kan ställa sig bakom, nämligen att förmedla finansiellt och tekniskt bistånd till utvecklingsländer i hela världen – länder som lider av sin fattigdom och underutveckling. (1)

Syftet är att bekämpa fattigdomen i världen genom att ge hjälp till självhjälp. Det kan vara fråga om lån till låga räntor eller helt räntefria lån. Världsbanken är som framgår av namnet ingen vanlig hjälporganisation – utan en bank. Lånen skall i princip betalas tillbaka till banken precis som fallet är med andra banker. I vissa fall får riktigt fattiga länder finansiellt bistånd som de inte behöver betala tillbaka. Det jordbävningsdrabbade Haiti har befriats från sina skulder till Världsbanken och kan nu ta sig an sitt uppbyggnadsarbete utan att vara skuldtyngda. (2) Det kan också vara fråga om tekniskt bistånd med syfte att få igång en utvecklingsprocess t ex genom satsningar på utbildning, hälsovård och sjukvård, infrastruktur, jordbruk eller miljö. Vem kan motsätta sig sådana satsningar som gynnar i första hand de länder som gynnas i sin utveckling men även andra länder. Alla sådana satsningar bidrar till fred och säkerhet i världen och därmed till en positiv utveckling för hela världen.

Det finns tyvärr kritiker som menar att Världsbanken bara gynnar den rika världen med sina projekt. Kritiken kan även fokusera på enskilda biståndsprojekt som man menar utformats på ett sådant sätt att det medför miljömässiga och sociala skador. Andra menar att utvecklingsländerna själva har alltför lite att säga till om i utformningen av biståndsprojekten. Sådan kritik får man räkna med – men det är inte svårt att finna motargument. Världsbanken har sin givna plats i världssamfundet och fyller en mycket viktig uppgift för att stimulera utveckling för de allra fattigaste u-länderna. Hur ska fattiga u-länder någonsin kunna få det bättre om de inte kan få stöd och hjälp från länder som har kapacitet att hjälpa? Genom Världsbanken får de fattigaste länderna en välbehövlig hjälp på traven! (3)  

1.http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,pagePK:50004410~piPK:36602~theSitePK:29708,00.html

2. http://www.dn.se/nyheter/varlden/varldsbanken-stryker-haitis-skuld-1.1113718

3. http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationella-organisationer/Varldsbanken/

Advertisements

4 Responses to “Världsbanken? Ja tack!”

 1. Nils December 14, 2010 at 9:47 am #

  Världsbanken NEJ TACK!

  Världsbanken är inte demokratiskt på något sätt alls. Den är skapad av rika länder för att gynna rika länder, och främst USA. Varför skulle annars USA ha veto på exakt alla beslut som fattas, men inget annat land? Organisationen skapades kort efter andra världskriget för att bygga upp Europa igen och detta för Europas och USA:s ekonomiska vinning. Det dom gjorde sen var att komma på ett smart sätt att tjäna pengar på fattiga länder. Ide’n är att låna ut pengar till behövande länder för att sedan sätta löjligt höga räntor på lånen som gör det omöjligt att betala tillbaka.

  Ta Ecuador som exempel, 1968 bistod världsbanken Ecuador med stora lån. 1998 hade fattigdomen på 30 år stigit från 50% till 70%, arbetslösheten växte från 15% till 70% och statsskulden hade växt från 240 miljoner dollar till 16 miljarder dollar. år 2000 gick 50% av Ecuadors BNP till att betala statsskulden, detta endast på grund av den snälla världsbanken.

  Ecuador är endast ett av många länder som tagit skada av världsbankens utpressningar. I dom flesta länder som fått bistånd av världsbanken har protester, ofta våldsamma utbrytit. Det är enkelt att sitta i Sverige och säga vad som är bäst för en invånare i ett u-land.

  I fallet Haiti togs inga räntor, detta för att om så vore fallet skulle dom få hela världen i mot sig. Det dom gjorde istället var att det nästan utestlutet anlitades större byggnadsfirmor från USA för att ansvara för uppbyggnaden. På så sätt fick USA tillbaka sina pengar till landet, samtidigt som dom vann respekt av alla rika i-länder.

 2. sp08a December 14, 2010 at 9:51 am #

  “Hur ska fattiga u-länder någonsin kunna få det bättre om de inte kan få stöd och hjälp från länder som har kapacitet att hjälpa?”

  Du finner ingen annan lösning på problemet än lån ovanpå lån? Som du själv sa så är världsbanken ingen hjälpinstution utan en bank. En bank fungerar på så sätt att den vill få en egen vinning utav processen. Är det isåfall inte bättre att använda världsbanken med syftet att se till så att endast utvecklingsländerna får vinning. Och är det då inte bättre med en demokratisering av världsbanken så att de rikaste länderna kan utnyttja banken till sin egen vinning?

  Oscar

 3. Fredrik Pettersson December 16, 2010 at 10:00 am #

  Oscar och Nisse: Det är ingen som tvingar länderna att låna pengar från världsbanken. Det är ett beslut länderna fattar själva. Vad gäller påverkan är det så att USA bidrar med mest pengar – borde de då inte få avgöra vart deras pengar ska gå?

 4. Fredrikas svar December 19, 2010 at 4:10 pm #

  Att USA har stor makt i världsbanken är ju ganska självklart eftersom de bidrar med mest pengar. Det hade inte gått att skapa en världsbank utan att ge bidragsgivarna stort inflytande. Det var inte bara för att hjälpa rika länder som man hittade på världsbanken utan främst för att bistå i utvecklingsländer.

  Det skulle ju vara helt orimligt att skapa en bank där du lånar ut pengar som du vet att du inte får tillbaka. Du tjänar ju såklart mer på att få tillbaka lånepengarna än på att skapa kriser i u-länder.

  I de flesta fall när u-länder fått allvarliga problem så finns problemen i u-länderna själva – de har inte orsakats av dumma i-länder eller tex. världsbanken. Det är klart att handelshinder och oschyssta villkor ibland har bidragit till problem. Men det är oerhört viktigt att inte ta bort ansvaret från de regeringar som styr de u-länder det handlar om, det är regeringarna som fattar beslut om villkor för företag och anställda, skatter och sköter infrastrukturen – inte världsbanken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: