Zavala/Norberg om handel

14 Dec

Zavala/Norberg om fri/rättvis handel

Av: Magdalena

Zavala tror inte att det finns någon som helst fri handel i hela världen eftersom det finns regler och lagar för handeln – vad man får göra och inte. Att detta är bestämt med regler innebär alltså att det inte finns någon fri handel alls. Hon tycker att det är hemskt fel att biståndet har sänkt från 60 miljarder till 55 miljarder dollar samtidigt som stödet då har villkor som t ex att biståndstagarlandet måste handla varor från givarlandet. Privata kapital till behövande länder har ökat, men bidrar tydligen inte till ländernas hållbara utveckling. Detta tycker Zavala är dumt.

Hon för en del argument om varför frihandel inte existerar, t ex att 2/3 av den internationella handeln är intern eller sker mellan multinationella företag. Zavala tycker att man ska satsa på en rättvis handel – inte fri handel. Att de rika länderna bestämmer reglerna för handel för alla länder, och att reglerna är samma för alla, är orättvist och befängt. De fattiga länderna borde alltså få vara med och bestämma, och borde få regler som passar de bättre, än de regler som gäller även för de rika länderna.

Zavala vill ha ett handikappsystem för de fattiga länderna. Jämför med korplag vs. Brasilianska landslaget. Korplaget måste få fördelar för att matchen ska bli mer jämn, precis som u-länder behöver stora fördelar för att konkurrera med i-länder.

Vad Zavala menar med rättvis handel förklarar hon inte så mycket mer ingående än att just ta upp små punkter över klagomål hon har på fri handel, trots att hon sett många väldigt negativa aspekter i när politiker och debattörer inte förklarar mycket ingående om exakt vad de menar med fri handel. Zavala tycker att det är konstigt att så mycket fokus läggs på i-länder över huvud taget. T ex forskning kring sjukdomar. Att forskare hellre lägger energi och kapital på att forska kring sjukdomar bland i-länder för att faktiskt få ut något av det, än att forska om sjukdomar som är vanliga i u-länder, där det inte skulle gå att sälja medicin till en rimlig peng, är omänskligt.

Norberg anser inte att staten ska ha kontroll över handeln. Frihet är det absoluta nyckelordet för att länder ska kunna ta sig ur fattigdom. Han säger att vissa känner sig maktlösa inför globaliseringen, och att det är den rätta känslan – då frihet innebär att man inte kan ha makt över andra människor. Vissa tycker att fri handel och rättvis handel är olika saker, och debatterar om detta. Johan tycker att det är samma sak. ”Fri handel är rättvis handel, eftersom den bygger på frivillighet” Norberg tycker att tullarna ska tas bort eftersom tullar bestämmer för folk varifrån de ska köpa sina saker. Utan tullar är det så mycket lättare att handla över gränser, då man kan koncentrera sig på köparen och säljarens priser, utan att ta tullar i beräkning. Och med en bredare handel ökar konsumtionen och då även produktionen.

Genom fri handel får vi ökad konkurrens och man behöver inte köpa sina varor från ett lokalt monopolföretag. Det kommer leda till att företag blir tvungna att effektivisera sin produktion, göra bättre produkter samt så billigt som möjligt, för att konkurrera med de andra. ”Det är genom sådan effektivisering som tidigare lyxvaror t ex telefoner, TV-apparater, diskmaskiner, kyl och frys, CD-spelare och datorer har blivit överkomliga för nästan varje svensk.” Johan tror att anledningen till att folk är rädda för globalisering är för att det finns förlorare och vinnare. Om ett företag går i konkurs förlorar människor sina jobb. Något som kommer att ske när konkurrensen blir fri! Men det stämmer inte. För när ett företag går i konkurs, växer ett annat, och behöver arbetare. Alltså blir det inte färre jobb, bara andra jobb. I Sverige under 1800-talet arbetade 80% av befolkningen med jordbruk. Nu har siffran sjunkit till 3%, det innebär inte att Sverige är ett land fyllt av fattigdom och misär. “Vi har utvecklats, precis som andra länder kan göra”

Norberg, Johan. Global rättvisa är möjlig (2001)

Vera-Zavala America. Global rättvisa är möjlig (2001)

Advertisements

2 Responses to “Zavala/Norberg om handel”

  1. Fredrik Pettersson December 16, 2010 at 10:05 am #

    ok. men vad tycker DU, maggan? Vem har mest rätt?!

  2. mag December 16, 2010 at 10:25 am #

    Jag tycker att Zavala är på gränsen till insnöad. Hon argumenterar för sina åsikter, men hennes huvudpunkt försvarar hon bara genom att racka ner på motståndarens förslag. Alltså verkar inte ens hon själv tro på vad hon säger, och det gör inte jag heller. Det finns inget innehåll i hennes s k lösning. Jag tycker att handeln ska släppas mer fri än nu. Jag håller med Norberg om att Fri handel är rättvis handel, helt och hållet. Fri konkurrens skapar problem, absolut, men jag ser fördelarna som tyngre och viktigare. Att ha möjligheten att köpa vart i från man vill, från vem man vill och vad man vill, utan dyra tullar som begränsar, låter mer än logiskt för mig. Men jag ser ändå problem som att företag i början kommer att få det svårt, gå i konkurs osv. Efter ett tag tror jag dock att det kommer att stabiliseras, precis som Norberg är övertygad om. Att inte vilja ha fri OCH rättvis handel, eller åtminstone sträva emot det, verkar gammalmodigt och fegt för mig. Så många länder har utvecklats, varför ska utvecklingen upphöra nu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: