Globalisering: Arbeten flyr från väst

16 Dec

Idag finner vi oss i en situation där stora företag med ett ännu större antal jobbtillfällen flyr västvärldens minimum löner, hälsogarantier och rimliga arbetstimmar mot världens fattigaste länder. Där vill företagen exploatera dess invånares situation och misär, genom att utnyttja det faktum att det finns varken lagar, rättigheter eller rimliga jobbtillfällen. Detta skapar dock arbete där det tidigare inte fanns, och trots många uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna så är det en förbättring till alternativet. Dock vad händer med den västerländska arbetsmarknaden när så många jobbtillfällen försvinner?

Sanningen är att produktiviteten i utlandet blir ofta bättre då fler kan anställas, vinstmarginalen blir högre då den totala kostnaden av löner sjunker. Detta leder i sin tur till en ökad export av varor, som i sig själva konkurrerar med den västerländska exporten, då produktionen är i regel billigare för den ”utländska producenten” kan också produkten konkurrera mer brutalt.

Praktiska arbetsområden drabbas hårt, stålverk, snickerier, textilfabriker osv. packar ihop och flyr landet. Det tråkiga faktumet är att det är långt bättre ekonomiskt att utbilda indiska arbetare för att sedan betala dem en lön som ligger långt under minimum istället för att anställa den expertis som finns i väst. Detta har som följd att de ofta lågutbildade nu arbetslösa individerna tvingas flytta till andra områden med bättre arbetstillfällen, eller spendera tid och pengar i att ytterligare utbilda sig. Det först nämnda är speciellt riskabelt för glesbyggda områdens överlevnad och trots att en starkare utbildning är positivt så är det inte heller en garanti för jobb.

Den aktuella lösningen på problemet har blivit en insättning av bidrag som gör tiden som arbetslös mindre bedräglig, kombinerat med ett krav på att den arbetslöse måste ständigt söka jobb för att kvalificeras sig som bidragstagare hoppas regeringar att problemet ska kunna lösa sig självt. Tyvärr fungerar det inte alltid i verkligheten, då en före detta arbetare från ett norrländskt stålverk, har expertis från sitt arbete och bara det. Chansen att hitta arbete som kan nyttja individens expertis är liten och de flesta slutar som minimilön arbetare hos den närmaste närbutiken eller som bidragstagare vars vardag är ett ständigt snålande för att klara av sin budget.[1]

Göran Marklund beskriver i sin skrift ”Globaliseringen och konkurrensen om kunskapsintensiva jobb” om marknaden ska överleva måste den Svenska kunskapsbasen förbättras, då låglöner, låg utbildnings krävande arbeten flyttar från den västerländska marknaden finns bara expertis baserade arbeten kvar. Utbildning bör därför vara i fokus som lösning på den nuvarande samt den framtida arbetslösheten inom låginkomst sektorn.

Kan man dock få igång ett system som i större utsträckning höjer utbildningsnivån i Sverige så finner vi oss i en ny era, då billiga produkter strömmar in på marknaden till kunder med högre utbildning, bättre jobb och resurser att spendera. Då kommer vi att finna ett Sverige i ett ökat ekonomiskt välstånd, högre standard av leverne och en sjö av kunskap.

-Max von Schwerin


[1] Lars Calmfors institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.  ”Globalisering – hot eller räddning för jobben?”

Advertisements

One Response to “Globalisering: Arbeten flyr från väst”

  1. Fredrik Pettersson December 21, 2010 at 9:19 am #

    ok, men hur ska vi se på den omställningskostnad som finns? är det ok med bidrag till arbetslösa som förlorat sina jobb? hur mycket och hur länge?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: