Eurons påverkan på finanskrisen

19 Dec

När EU instiftades infördes fri handel mellan länderna. Det följdes av fri rörlighet för tjänster, kapital och människor. EU började sedan införa en gemensam marknad inom EU vilket har lett till att marknaden har blivit större och det finns färre hinder för företagen. EU ansåg att man för att kunna upprätthålla en gemensam marknad på ett effektivt sätt behövde en gemensam valuta. 1999 infördes euron som valuta i elva EU-länder och har sedan även införts i ett par andra länder. Sverige valde som bekant att rösta nej till ett införande av euron som valuta i en folkomröstning 2003. Men till följd av vårt medlemskap i EU är vi skyldiga att införa euron som valuta. [1]

Många fördelar med euron lyfts hela tiden fram:

 • Ökad levnadsstandard
 • Lägre priser
 • Friare företagsamhet
 • Ekonomisk stabilitet och trygghet
 • Ökad handel
 • Fri konkurrens
 • Euron är stark medan den svenska kronan är instabil och svag[2]

De som är motståndare till euron är negativa mot att den Europeiska Centralbanken, som är oberoende, ska ha en sådan stor makt. Argumentet mot att de ekonomiska förutsättningarna inte är lika överallt lyfts väldigt ofta fram och motståndarna till euron menar att euroländerna inte är ett optimalt valutaområde. Just detta argument har visat sig stämma ganska bra under senare tid, jag tänker såklart på skuldkrisen i Europa 2010. Krisen uppstod till följd av statsskulder som växte snabbt och omfattar framförallt de så kallade PIIGS-länderna. Till PIIGS-länderna räknas Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien. Dessa länder har inte bara omfattande statsskulder utan lider också av en dålig inhemsk ekonomi. EU har tvingats att införa stödpaket på 720 miljarder som ska delas ut till de länder som behöver det. Trots de stödpaket som Grekland har fått riskerar de att gå i statskonkurs.[3]

Samtidigt som Eurozonens ekonomiska och finansiella problem har gjort att euron har försvagats så har den svenska kronan stärkts. [4]

Inför folkomröstningen i Sverige 2003 varnade kritiker för de risker som skulle kunna uppkomma. Saker som olika inflationstakt i olika länder skulle kräva hårda anpassningar. De menade även på att euroländerna till följd av den gemensamma valutan skulle lockas till att föra en allt för expansiv ekonomiskt politik. Den expansiva ekonomiska politiken skulle då inte drabba enbart det ansvarslösa landet utan alla medlemsländer med euron som valuta. Kritikernas farhågor visade sig stämma väldigt bra när Greklands kris uppstod. Grekland har med hjälp av euron kunnat leva över sina tillgångar. Till följd av ansvarslösheten kan Grekland inte längre få nya utlandslån då investerare oroar sig över att landet inte kan betala tillbaka lånen. Euron har visserligen inte skapat Greklands kris, men den har gjort den värre och skapat en situation som med tiden mycket väl skulle kunna knäcka andra länder än PIIGS-länderna. [5][6]

Till följd av de kriser som har uppstått har euroländerna börjat diskutera en finanspolitisk samordning och utökad kontroll av medlemsländernas budgetar. En gemensam finanspolitik är alltså på tapeten och närmandet till en EU-stat ökar allt mer.

Å andra sidan har länder med flytande växelkurs också haft problem. Island led otroligt stort av den senaste ekonomiska krisen och länder som Ukraina och Ungern har också haft problem. Och om PIIGS-länderna hade skött sina statsfinanser bättre så hade de inte drabbats lika hårt av krisen, oavsett med eller utan euro. Även Storbritannien är ett land som har väldigt stora statsskulder, om en kris skulle uppstå i deras land så skulle de kunna få oerhörda problem då de har det brittiska pundet istället för euron. I deras fall skulle en gemensam valuta kunna hjälpa landet vid en ekonomisk kris.

Slutligen vill jag poängtera att det finns bra många fler för- och nackdelar med Euron, jag har dock valt att avgränsa mig och skriver endast om Eurons påverkan på finanskrisen.

Av: Anton Nilsson

Advertisements

2 Responses to “Eurons påverkan på finanskrisen”

 1. Fredrik Pettersson December 21, 2010 at 9:27 am #

  vad är din uppfattning om Eurons påverkan på krisen för exempelvis Irland? Tror du att Irland klarat sig bättre utan Euron?

 2. Anton December 21, 2010 at 9:58 am #

  Det är svårt att säga faktiskt. Irlands ekonomi var fram tills 2007 bra, men på tre år ökade sedan budgetöverskottet från 0% till 14.4%. Anledningen var inte euron, utan att den Irländska regeringen misskötte landets ekonomi. Å andra sidan hade Irland kunnat höja sin ränta oim de inte hade haft eruon och på så sätt mildrat krisen. Men en kris skulle ha uppståt i vilket fall.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: