EU och dess påverkan på Sverige.

20 Dec

EU’s påverkan på Sverige. Av Nils Nyholm.

 
Sverige ansökte om medlemskap till EU 1991 till dåvarande EG. 1994 var det folkomröstning i Sverige om vare sig vi skulle gå med i EU eller inte. Resultatet blev då ett ja och följande år var medlemskapetKort därefter hölls en till omröstning om vare sig Sverige skulle som många andra länder redan gjort införa euron som valuta, där blev svaret dock nej.

 
Varför ska Sverige då vara med i EU? Personligen anser jag att Sveriges intåg i EU var ett smart val eftersom det kommer gynna oss i handelsfrågor, det underlättar väldigt mycket för oss att handla med inomeuropeiska länder. Det främjar också fred mellan nationer i min mening. I och med EU har Europas ekonomier blivit så passa sammanflätade att ett krig mellan två länder inom EU är näst intill otänkbart. Bara det att EU skapades utav världskrigen för att förhindra ytterligare krig tyder på att detta stämmer.

 
Många klagar på att priset för att få vara med i den europeiska unionen är för högt. Summan varje land måste betala för medlemskap ligger på 2% av den totala BNP:N. Detta är enligt mig inte alls en stor summa. Med tanke på att flera länder i världen lägger 40% och ibland ännu mer av sin statskassa på militära utgifter helt i onödan tycker jag att 2% är väldigt acceptabelt. Dom pengar vi har tjänat på att vara med i EU på att få mycket billigare när vi handlar med andra EU-länder väger upp denna summa många gånger om.

 
Varför ska man inte vara med i EU då? Argumenten mot EU brukar låta ungefär att Sverige som land skulle förlora all form av självstyre. Att vi skulle va tvungna att lyda EU-kommissionen till punkt och pricka utan att kunna komma med invändningar eller egna åsikter. Det stämmer till viss del att vi måste rätta oss efter några punkter som EU-kommissionen har bestämt. Men bara det att vi får behålla kronan och får behålla våra statliga monopol är bevis nog mot att vi själva får bestämma över vårt eget land. Dom flesta som inte vill vara med i EU har inga konkreta argument mot varför vi inte ska vara med i unionen . Ta Sverigedemokraterna t ex. en av deras hjärtefrågor inför valet 2010 var att vi absolut inte under några omständigheter borde vara med i EU. Varför inte detta kan man då fråga sig? Jo- i kort sammanfattning för att “bevara Sverige svenskt.” Det är mest sådana urbota idiotiska argument som står för motståndarsidan till EU. Att vi vill behålla våran känsla av stolthet och nation, att tro att detta skulle bli omöjligt i och med EU-medlemskap tycker jag är ganska larvigt.

 
Jag är som tidigare sagt väldigt positiv inställd till ett medlemskap i EU och huvudorsaken till varför mina åsikter är på grund av den makt som EU får på världsmarknaden. Dom flesta länder inom EU har samma intressen på världsmarknaden, t ex det Tyskland vinner på vinner t ex Sverige på. Utan EU skulle Sverige vara ett litet nordiskt land med inte ens 10 miljoner invånare, hur skulle vi kunna påverka t ex Kina och USA på världsmarknaden? Med EU i ryggen kan alla länder som har medlemskap kunna pusha deras intressen. Detta kanske låter själviskt och att alla länder bara vill värna om sig själva. Men det står jag för. Världsmarknaden är till för att varje land ska få så bra som möjligt för sig själva. Sverige vinner på EU och EU vinner på att ha Sverige mer. Desto fler länder som är med desto starkare blir vi och desto mer inflytande får vi runt om i världen. Det gör det lättare för oss att bli ekonomiskt starkare som länder och på så sätt, hjälpa andra länder som har det svårt.

Källor: http://ec.europa.eu/index_sv.htm

Advertisements

4 Responses to “EU och dess påverkan på Sverige.”

 1. Anna December 21, 2010 at 9:13 am #

  Hello Nils,

  har bara en liten invändning mot att “ju fler länder som är med, desto starkare blir vi”. Det tror jag nämligen inte alls på, utan jag ser en stor risk med en framtida splittring inom EU om vi utvidgas för mycket. Mina huvudargument är:

  1. Beslutandeprocessen. Den kommer sannolikt bli mycket svårartad om ännu fler länder ska vara med och samsas, kompromissas och få sin vilja hörd.

  2. De olika villkoren, förutsättningarna och situationerna i länderna.Förutom att det kan ställa till det för beslutandeprocessen, kan det också leda till ekonomiska problem. EU har visserligen en ekonomisk nivåspärr för medlemsskap, men den har visat sig vara bristfällig (Grekland). Hur många hjälppaket ska EU vara tvungna att finansiera? Givetvis ska EU hjälpa sina medlemssländer i nöd, men hela organisationen förlorar sitt syfte om allt går ut på att vräka ur sig miljonbelopp till strandsatta stater. Observera att detta inte är en given följd, men en tänkbar sådan.

  Frågan är dok problematiskt. Menar jag på att vi bör avslå i stort alla ansökningar om medlemsskap framöver? Kommer det inte väcka arga reaktioner? Är inte helt säker än. EU:s grundsyfte var att bevara freden, vilken kan underlättas i och med en större union. Men ett samarbete är inte alltid en garanti för för det, kan också skapa irritation och frustration.

 2. Fredrik Pettersson December 21, 2010 at 9:48 am #

  Hej, Nils! Kort kommentar: EU har jurudiskt sett överhöghet öve rsvensk rätt på de områden vi har gett upp denna. Detta gäller inte socialpolitiken eller beskattningsrätt exepelvis – det är därför vi har kunat behålla vårt monopol på alkohol. men rent juridiskt ligger EU alltså högs upp – före svensk rätt.

 3. Anton December 21, 2010 at 10:20 am #

  ”Att vi skulle va tvungna att lyda EU-kommissionen till punkt och pricka utan att kunna komma med invändningar eller egna åsikter. Det stämmer till viss del att vi måste rätta oss efter några punkter som EU-kommissionen har bestämt. Men bara det att vi får behålla kronan och får behålla våra statliga monopol är bevis nog mot att vi själva får bestämma över vårt eget land.”

  Att Sverige får behålla euron är inte på grund av att EU är schyssta och tycker att vi ska få göra som vi vill, Sverige har förbundit sig att införa euron så fort vi uppfyller konvergenskriterierna. Det är alltså egentligen inte upp till Sverige att bestämma över vår egen valuta, för så fort vi har uppnått kriterierna är vi bundna att införa euron. I dagens samhälle har EU mer makt över Sverige än vad Sverige själva har.

 4. pontus January 9, 2011 at 5:28 pm #

  som dig håller jag med om att Sverige ska vara med i EU eftersom att vi kännar på det, som du nämner ovan så är medlemskaps avgiften liten om man jämnför med dem handelspartner och handelstillfällen man får i gengäld. EU har också förebyggit krig och konflikter genom handel.
  En fråga har jag och det är att EU har utnyttjat olika Afrikanska länder när det gäller fiske och jordbruk vilket har fått katastrofala konsekvenser för civilbefolkningen, hur tror du att detta ska kunna göras på ett sätt som är bättre för befolkningen?

  pontus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: