Globalisering: Utbildning för den globaliserade individen.

21 Dec

Av: Maximilian von Schwerin

Vår värld blir allt mer öppen, den globalisering som äger rum skapar en värld då vårt sätt att utbilda varandra kommer att ifrågasättas, och inte minst ändras. Det räcker inte längre med en utbildning i matematik, bas språk och lite samhälles frågor som involverar vårt egna land/närliggande områden. Utan i dagens värld, den nya världen som föds samtidigt som det här skrivs, kommer kräva en djupgående förståelse för långt fler områdens nationella gränser, individuella kulturer och en insikt i deras språk samt förmågor.

Den nya världens arbetsmarknad kommer inte längre vara begränsad till inhemska områden. Utan vanliga arbetare kommer troligen att finna sig diskuterandes, debatterandes och allmänt involverade med folk på andra sidan jorden, i både affärer samt nöje. Den kraftiga förbättringen inom kommunikation och transport har lett till en allt starkare gemensam marknad med åtaliga möjligheter.

Det är upp till den nya generationen, vår generation att förvalta den värld som skapas. Vår förståelse för andra kulturer måste förbättras, fördomar måste frånses och vår värld måste komma närmare inpå varandra. Utvecklingar inom utbildning måste ske, inte bara inom skolverket utan även privata institutioner och företag. Språk och kommunikation är nyckeln till framgång i detta, men även globala samhällsfrågor måste tas upp och andra kulturers historia behöver ges mer tid.[1]

Vi ser redan en ökning inom den globala utbildningen, det blir allt enklare att finna medel för utlandsstudier, samhällen samarbetar och det ger resultat. De mest lovande utvecklingsländerna (Kina, Ryssland, Brasilien, Indien osv.) har sett kraftiga ökningar i antalet studerande speciellt på högre nivåer, många är internationella studenter. Sedan de senaste 9åren har det skett en 53 procentig ökning i antalet studerande globalt.[2]

Till exempel så skrev USA under ledning av President George W. Bush år 2001 under ”The No child left behind act”, en utbildningsreform som hjälper utländska studenter att bättre och snabbare lära sig Engelska, ger även bättre tillgång till avancerade läromedel, striktare kontroller samt en satsning att minska klyftorna mellan dyrare och fattigare områdens utbildningsförmågor. Detta är en av många utbildningsreformer som har insatts globalt för att bättre engagera utländska, fattiga och utsatta individer med hopp om att höja den internationella kunskapsnivån.[3]

Själva målet med den globaliserade utbildningen, och globalisering generellt är dock en global nation, där människor är i gemenskap. Ej längre begränsade av några streck utsatta på en karta, och imaginära nationella gränser. Detta går emot tanken om nationalism och djupare former av patriotism, trots att detta inte är syftet med denna nya form av globaliserad utbildning så är det en effekt likaså. Målet är dock en invånare som kan bättre och enklare sätta sig in i mer globala frågor, samt mer empatiskt förstå globala problem.[4]

En risk med denna nya form av utbildning är att det inte finns en klar bas av expertis kring ämnet, istället bygger de nya ämnenas lärare sin kunskap på det gamla sättet att utbilda sig. Det finns dock en efterfrågan på den här sortens kunskap, därför finns det föreningar som är villiga att bemöta denna efterfrågan. Detta skapar en situation då folk söker utbildning och vad som levereras är utbildning av låg kvalité, detta innebär bara dock att det kommer krävas tid, men utvecklingen är på väg.    


[1]  http://www.globalization101.org/issue_main/Global_Education

[2]  http://www.globalization101.org/issue_sub/Global_Education/Global_Education_Business/

Advertisements

One Response to “Globalisering: Utbildning för den globaliserade individen.”

  1. Fredrik Pettersson December 21, 2010 at 9:55 am #

    jag förstår inte riktigt det här med “global utbildning” som du talar om. menar du att detta skulle vara en trend?

    p.s. handlade inte “no child left behind” om att barn i allmänhet i USA inte skulle tillåtas misslyckas i skolan ,snarare än att utländska studenter skulle lära sig engelska?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: