Globaliseringens påverkan på miljön.

21 Dec

 

Miljö frågan har varit en aktuell fråga i många år nu runt om i världen. Detta till följd utav globaliseringen och hur den bringar samman länder för att diskutera och beslutfatta.

Kyotoavtalet eller Kyotoprotokollet som det också kallas är ett avtal som många länder skrivit under och många andra ratificerat vilket betyder att det antagit ett tak på utsläppen utav växthusgaser och aktivt arbetar för att förminska utsläppen. Detta avtal slutar att gälla 2012 och det har därför funnits försök till att förhandla fram nya avtal där fler länder accepterar villkoren. Bland annat i Köpenhamn, Danmark och den 10 december 2010 i Cancun, Mexico avslutades det senaste klimatmötet.

Detta är bara en av flera konsekvenser globaliseringen har bidragit till. Många andra positiva effekter har tagits fram angående miljon tack vare globaliseringen. Som skrivet ovan så har det lätt till att fler länder kan samarbeta, diskutera och lagstifta för miljö förbättringar. Globaliseringen har lett till att fler länder har uppmärksammat miljö frågan och dess påverkan och problem. Dessutom har de lätt till aktion, som Kyotoavtalet men också flera andra beslut har blivit tillsatta som när USA förbjöd importering utav räkor som fångats utan ett slags nät som förhindrar havssköldpaddor att fastna i näten. Många farliga ämnen för miljön har också blivit förbjudna att använda i produkter, som till exempel asbest i isolering och freon i gamla kylskåp.

Med hjälp utav mer samarbetsvilliga länder så kan man öka pressen på andra länder till att minska utsläpp och så vidare. Ett exempel är Japan och dess val fiske, där många andra länder ställer sig emot japan och vill stoppa fisket. Andra exempel är säl jagandet som finns i vårat grannland Norge och i Kanada. Utan Globaliseringen skulle dessa länder fritt kunna fortsätta dessa laglösa eller ofta illa uppvaktade handlingarna utav staterna. Som exempel så infördes en internationell lag 1986 där det blev förbjudet för länder att fiska val i ett kommersiellt syfte på grund utav den snabbt sjunkande val populationen. Något som den Japanska regeringen inte accepterat.[1]

Det finns såklart negativa effekter med Globaliseringen. Enligt vissa så har påverkan utav miljön tack vare globaliseringen och dagens urbanisering ökat miljö påverkan. Detta är bland annat något jag tagit upp i mitt förra arbete angående i och u-länders utveckling. Att utvecklingen som merparten utav länderna i världen idag har är beroende utav kol och olja är ingen nyhet. Och med hjälp utav den globaliserade värld idag så har användningen bara ökat när det gäller dessa miljögiftiga produkter vilket givetvis påverkar våran miljö negativt. Under de senaste 50 åren har människan påverkat jordens ekosystem hastigare än någon annan tids period.[2]

Den globala användningen utav naturresurser så som olja har lett till ett beroende för alla världens länder och om ingenting görs för att förbättra situationen så kommer oljan tillslut ta slut. Och människan kommer att behöva ändra sin energi konsumtion till något mera hållbart, eller är det så att människan ämnad till att gå i samma fotspår som innan, är det så att vi människor bara kommer att byta vårat beroende med någon annan naturresurs. Kommer våran framtid att gå de samma fotspår som de människorna i våran historia?  Så som invånarna på en utav den mest avlägsna ön i världen ”easterisland” som befolkade ön mellan 400f. Kr och 1500f.kr. under denna tid hade människorna använt upp de naturresurser som fanns på ön utan att bry sig om hållbarheten utav sina aktioner. Vid 1400f.kr hade dem lyckats skövla alla öns palm skogar. I och med detta hade de lyckats skövla den skog som försedde dem med kanoter för att fiska med, träden som de fåglar de livnärde sig på hade sina bon och frukterna som de åt ifrån träden. Tillslut dog de ut och det ända som finns kvar utav dem idag är deras meter höga staty ansikten som står kvar efter alla dessa år. [3]

Det jag vill slutligen säga är; tack vare globaliseringen så tror jag inte detta kommer att hända. Människan är inte isolerad som de människorna va på ön och länder kan samarbeta för att säkerställa våran framtida existens på jorden.

Advertisements

3 Responses to “Globaliseringens påverkan på miljön.”

  1. Anton December 21, 2010 at 10:21 am #

    Vad tycker du om Kyotoavtalet? Tycker du att det har varit en bra åtgärd mot miljöproblemen med tanke på att USA, den största “miljöboven”, inte har ratificerat avtalet?

  2. Oscar December 22, 2010 at 9:05 am #

    Du tar upp exemplet om easterisland och att de dog ut eftersom de använde upp sina resurser. Hur ser du på överbefolkningen, kan inte det riskera att det blir samma princip som easterisland om ett x antal år?

  3. Anders Lindén September 6, 2012 at 7:01 am #

    Angående easterisland, så är det ett bra exempel på hur det kan bli om vi ser hela vår planet som en easterisland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: